News

... we are preparing for our May tour to Bremen.

The last musical activity was the two Swiss concerts in Bern and Lys. The atmosphere in the local churches was beautiful and completely different from what we are used to, the audience is grateful and we have taken many wonderful experiences. Not only from the concert, but also from the excursions around us that our colleagues from Kantatenchor...

Poslechněte si ukázku švýcarského sboru, který společně s námi vystoupil na dvou koncertech v Olomouci a Kroměříži. Kromě společného repertoáru měl každý sbor také část programu pro samostatnou interpretaci svého vlastního repertoáru...

V chrámu u sv. Michala v Olomouci jsme zpívali nejen pro zcela zaplněný kostel, ale předevěším pro velmi vděčné posluchače a to je pro nás vždy výjimečný zážitek.

Kolegové z Bernu přijali naše pozvání a koncem května uspořádáme dva společné koncerty v Olomouci a v Kroměříži. Repertoár je pestrý, máte se na co těšit :-).

Za dobu naší působnosti jsme navázali kontakty s mnoha evropskými sbory a uspořádali s nimi řadu výměnných zájezdů a společných koncertů.