Kontaktujte nás
Přijímáme nové hlasy - tenory a basy.

Collegium vocale Olomouc

Rožňavská 14, Olomouc 779 00

collegium.vocale.olomouc@gmail.com

Umělecká vedoucí a sbormistryně: 

Růžena Saligerová                                                                                                                                  M: +420 776 237 648                                                                                                                                E: saliru@seznam.cz

Členové výboru, organizační zajištění chodu sboru:

Marie Letochová                                                                                                                                    M: +420 608 045 016                                                                                                                              E: maruska.letochova@seznam.cz

Marta Čedroňová
 M: +420 608 405 336
 E: marta.cedronova@seznam.cz