Podpořte naši činnost

Děkujeme všem našim partnerům za příspěvky a dary!

Jsme smíšený pěvecký sbor zaměřený na interpretaci duchovní hudby. Během úctyhodných 34 let máme za sebou přes 200 vystoupení v ČR i po Evropě. Více si o nás můžete přečíst zde

Rádi bychom našli další partnery ke spolupráci a podporovatele. Nabízíme různé možnosti, které najdete níže. Děkujeme tímto i všem, kdo aktuálně přispíváte na koncerty, které pořádáme. 


Pozvěte si nás na akci

Rádi podpoříme svým vystoupením vaši kulturní či charitativní akci, festival sborového zpěvu či slavnostní mši a nebo také příležitost významných jubileí, vernisáží apod. Jezdíme po olomouckém kraji a na další místa ČR. Vystupujeme ve dvojím složení - komorní sbor (cca 20 členů) a velký sbor (cca 60 členů). Pro více informací kontaktujte, prosím, naši sbormistryni Růženu Saligerovou.


Spolupráce s firmami

Sponzorům a partnerům z řad komerčních společností nabízíme propagaci jejich značky na koncertech (formou firemního rollu-pu, loga na plakátech a v programu, v tiskových zprávách apod.) a na on-line kanálech jako je tento web (aktuality na webu sdílené na sociálních sítích, logo na homepage apod.), facebook (samostatný příspěvek věnovaný sponzorovi s logem, sdílení firemního příspěvku o sponzorství atd.) či youtube (videa z koncertů, zkoušek, soustředění či společenského večera). Různých zajímavých forem PR najdeme jistě mnoho a můžeme se dle dohody přizpůsobit také vašim propagačním kanálům.

Během našeho sborového roku (září - červen) pořádáme dle aktuální situace až 12 koncertů zahrnující obvykle i výměnu sborů po Evropě a společenský večer.

Právnické osoby mohou hodnotu svého daru odečíst od základu daně z příjmů (dar ve výši min. od 2000,- Kč; možné odečíst max. 10% z již sníženého základu daně). 


Podpora od jednotlivců

Pokud máte zájem se jako fyzická osoba podílet na našem fungování, uvítáme jakoukoliv vaši podporu. Informaci o vašem daru uvedeme (s vaším souhlasem) na seznamu podporovatelů na webu a facebooku, případně dle dohody. 

Na naše aktivity můžete přispívat formou jednorázového nebo opakovaného daru.*

Bankovní účet pro finanční dary: 108836985/2250 vedený u Banka Creditas v Olomouci (uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce své jméno). Prosíme případné dárce o sdělení svých údajů emailem či telefonicky. Kontakt zde.

*Opakovaným darem můžete pravidelně přispívat drobnou finanční částkou, stačí si jen nastavit trvalý příkaz. Jednorázový dar lze zaslat přímo na náš bankovní účet. Všem dárcům vystavíme darovací smlouvu (hodnotu daru si můžete odečíst od základu daně z příjmů). Pošlete nám, prosím, pro tento účel: celé jméno včetně titulů, datum narození, adresu trvalého bydliště, datum, způsob a výši platby.


Naši partneři