Repertoár
Interpretace duchovní hudby je pro nás intenzivním zážitkem.

V našem repertoáru převažují díla českých a evropských mistrů duchovní hudby z období baroka, nastudovali jsme také několik velkých mší z období romantismu a mnoho špičkových děl našich soudobých skladatelů.

S radostí interpretujeme díla, která jsou hudební veřejnosti méně známá či nebyla dlouhá desetiletí uváděna, jako byla např. obnovená premiéra slavnostní mše J. J. Ryby Missa solemnis in D, nebo Missa pastoralis in C Boemica Josefa Schreiera.

Z našeho hudebního archívu:

 • M. Nejez: Missa pro vita ascendente - jazz-baroková mše pro sóla, smíšený sbor, saxofonový kvintet a varhany
 • J. Puschmann: Missa pastoralis in C brevis - obnovená premiéra po 250 letech
 • J. J. Ryba: Missa solemnis in D - obnovená premiéra po 200 letech
 • J. Schreier: Missa pastoralis in C Bohemica - obnovená premiéra z období baroka z rukopisu autora
 • F. X. Brixi: Missa pastoralis
 • G. B. Casali: Messa concertata
 • C. Casciolini: Missa brevis
 • A Diabelli: Missa pastoralis in F
 • A. Dvořák: Mše D dur (Lužanská)
 • J. Haydn: Missa brevis in F
 • J. Haydn Missa in tempore belli
 • M. Haydn: Messe C dur
 • G. F. Handel: Messias
 • K. Hradil: Vánoční koledová mše
 • V. J. Kopřiva: Missa pastoralis in D
 • J. I. Linek: Motetto pastoralis
 • J. I. Linek: Missa pastoralis brevis in F
 • Z. Lukáš: Missa brevis in F
 • A. Michna z Otradovic: Vánoční muzika
 • W. A. Mozart: Korunovační mše
 • W. A. Mozart: Vesperae solennes de confessore
 • J. Mysliveček: Tre noturni
 • V. Rotter: Vánoční mše
 • J. J. Ryba: Česká mše vánoční
 • J. J. Ryba: Česká mše půlnoční
 • J. J. Ryba: Missa in nativitate Domini in nocte F. Schubert: Messe C dur
 • B. Smetana: Česká píseň
 • P. Staněk: Missa Lyrica
 • C. M. Weber: Messe in G dur

Mše s orchestrem:

 • F. X. Brixi: Missa pastoralis
 • G. B.Casali Messa concertata
 • C.Casciolini Missa brevis
 • A. Dvořák Mše D dur (Lužanská)
 • A. Diabelli Missa pastoralis in F
 • J. Haydn Missa brevis in F
 • J. Haydn Missa in tempore belli (Paukenmesse)
 • M. Haydn Messe C dur
 • G. F. Handel Messias
 • K. Hradil Vánoční koledová mše
 • V. J. Kopřiva Missa pastoralis in D
 • J. I. Linek Moteto pastoralis
 • J. I. Linek Missa pastoralis brevis in F
 • Z. Lukáš Missa brevis in F
 • A. Michna z Otradovic Vánoční muzika
 • W. A. Mozart Korunovační mše
 • W. A. Mozart Vesperae Solennes De Confessore
 • J. Mysliveček Tre noturni
 • J. Nejez Missa pro vita ascendente
 • J. Puschmann Missa pastoralis in C brevis
 • V. Rotter Vánoční mše
 • J. J. Ryba Česká mše vánoční
 • J. J. Ryba Česká mše půlnoční
 • J. J. Ryba Missa in nativitate Domini in nocte
 • J. J. Ryba Missa solemnis in D
 • V. Rotter Vánoční mše
 • J. Schreier Missa pastoralis boemica
 • F. Schubert Messe C dur
 • B. Smetana Česká píseň
 • C. M. Weber Messe in G dur

 Autoři a capella: 

K. Stecker, Šteyer, J. Gruber, J. Nedvěd, K. Kejklíček, L. Marenzio, J. M. Haydn, T. Strutio, G. G. Gorczycki, J. G. Handl, N. Zieleňski, T. Tallis, J. Gallus-Handl, F. Nowowiejski, F. Anerio, J. Gallus, L. Cherubini, J. Sixt, G. Animuccia, M. Vulpius, P. Philips, J. A. Koželuh, J. D. Zelenka, J. A. Vitásek, N. Seeger, B. Nanino, B. Dubňanská- K. Matějovic, J. Lokay, M. Purcell, L. Gassmann, J. Mysliveček, F. Boyce, F. Liszt, J. Pavlica, J. I. Linek, V. J. Kopřiva, T. N. Koutník, F. Bianciardi, A. Michna z Otradovic, R. Shaw, R. Russell Bennett, D. S. Bortňanskij, P. Eben, H. L. Hassler, A. Lotti, C. Monteverdi, G.O.Pittoni, C.Saint-Saens, H.Schutz, J.Snížková, A.Tučapský, A.Wiedermann, J.Arcadelt, A.Bruckner, G.G.Gastoldi, L.Janáček, Z.Lukáš, G.P.Palestrina, M.Praetorius, A.Scarlatti, J.Slimáček, F.Suriano, J.K.Vodňanský, J.S.Bach, B.M.Černohorský, Ch.Gounod, O.di Lasso, B.Martinů, V.M.Rovenský, F.Schubert, J.Srovnal, R.Thompson, T.L.Vittoria