Repertoár

Interpretace duchovní hudby je pro nás intenzivním zážitkem.

V našem repertoáru převažují díla českých a evropských mistrů duchovní hudby z období baroka. 

Nastudovali jsme také několik velkých mší z období romantismu a mnoho špičkových děl našich soudobých skladatelů.


S radostí interpretujeme díla, která jsou hudební veřejnosti méně známá či nebyla dlouhá desetiletí uváděna, jako byla např. obnovená premiéra slavnostní mše J. J. Ryby Missa solemnis in D nebo Missa pastoralis in C Boemica Josefa Schreiera. Z našeho hudebního archívu:

 • M. Nejez: Missa pro vita ascendente - jazz-baroková mše pro sóla, smíšený sbor, saxofonový kvintet a varhany
 • J. Puschmann: Missa pastoralis in C brevis - obnovená premiéra po 250 letech
 • J. J. Ryba: Missa solemnis in D - obnovená premiéra po 200 letech
 • J. Schreier: Missa pastoralis in C Bohemica - obnovená premiéra z období baroka z rukopisu autora
 • F. X. Brixi: Missa pastoralis
 • G. B. Casali: Messa concertata
 • C. Casciolini: Missa brevis
 • A Diabelli: Missa pastoralis in F
 • A. Dvořák: Mše D dur (Lužanská)
 • J. Haydn: Missa brevis in F
 • J. Haydn Missa in tempore belli
 • M. Haydn: Messe C dur
 • G. F. Handel: Messias
 • K. Hradil: Vánoční koledová mše
 • V. J. Kopřiva: Missa pastoralis in D
 • J. I. Linek: Motetto pastoralis
 • J. I. Linek: Missa pastoralis brevis in F
 • Z. Lukáš: Missa brevis in F
 • A. Michna z Otradovic: Vánoční muzika
 • W. A. Mozart: Korunovační mše
 • W. A. Mozart: Vesperae solennes de confessore
 • J. Mysliveček: Tre noturni
 • V. Rotter: Vánoční mše
 • J. J. Ryba: Česká mše vánoční
 • J. J. Ryba: Česká mše půlnoční
 • J. J. Ryba: Missa in nativitate Domini in nocte F. Schubert: Messe C dur
 • B. Smetana: Česká píseň
 • P. Staněk: Missa Lyrica
 • C. M. Weber: Messe in G dur

Mše s orchestrem:

 • F. X. Brixi: Missa pastoralis
 • G. B.Casali Messa concertata
 • C.Casciolini Missa brevis
 • A. Dvořák Mše D dur (Lužanská)
 • A. Diabelli Missa pastoralis in F
 • J. Haydn Missa brevis in F
 • J. Haydn Missa in tempore belli (Paukenmesse)
 • M. Haydn Messe C dur
 • G. F. Handel Messias
 • K. Hradil Vánoční koledová mše
 • V. J. Kopřiva Missa pastoralis in D
 • J. I. Linek Moteto pastoralis
 • J. I. Linek Missa pastoralis brevis in F
 • Z. Lukáš Missa brevis in F
 • A. Michna z Otradovic Vánoční muzika
 • W. A. Mozart Korunovační mše
 • W. A. Mozart Vesperae Solennes De Confessore
 • J. Mysliveček Tre noturni
 • J. Nejez Missa pro vita ascendente
 • J. Puschmann Missa pastoralis in C brevis
 • V. Rotter Vánoční mše
 • J. J. Ryba Česká mše vánoční
 • J. J. Ryba Česká mše půlnoční
 • J. J. Ryba Missa in nativitate Domini in nocte
 • J. J. Ryba Missa solemnis in D
 • V. Rotter Vánoční mše
 • J. Schreier Missa pastoralis boemica
 • F. Schubert Messe C dur
 • B. Smetana Česká píseň
 • C. M. Weber Messe in G dur

 Autoři a capella: 

K. Stecker, Šteyer, J. Gruber, J. Nedvěd, K. Kejklíček, L. Marenzio, J. M. Haydn, T. Strutio, G. G. Gorczycki, J. G. Handl, N. Zieleňski, T. Tallis, J. Gallus-Handl, F. Nowowiejski, F. Anerio, J. Gallus, L. Cherubini, J. Sixt, G. Animuccia, M. Vulpius, P. Philips, J. A. Koželuh, J. D. Zelenka, J. A. Vitásek, N. Seeger, B. Nanino, B. Dubňanská- K. Matějovic, J. Lokay, M. Purcell, L. Gassmann, J. Mysliveček, F. Boyce, F. Liszt, J. Pavlica, J. I. Linek, V. J. Kopřiva, T. N. Koutník, F. Bianciardi, A. Michna z Otradovic, R. Shaw, R. Russell Bennett, D. S. Bortňanskij, P. Eben, H. L. Hassler, A. Lotti, C. Monteverdi, G. O. Pittoni, C. Saint-Saens, H. Schutz, J. Snížková, A. Tučapský, A. Wiedermann, J. Arcadelt, A. Bruckner, G. G. Gastoldi, L. Janáček, Z. Lukáš, G. P. Palestrina, M. Praetorius, A. Scarlatti, J. Slimáček, F.Suriano, J.K.Vodňanský, J.S.Bach, B.M.Černohorský, Ch.Gounod, O.di Lasso, B.Martinů, V. M. Rovenský, F. Schubert, J. Srovnal, R. Thompson, T. L. Vittoria