Kantatenchor Bern přijal naše pozvání

01.05.2017

Kolegové z Bernu přijali naše pozvání a koncem května uspořádáme dva společné koncerty v Olomouci a v Kroměříži. Repertoár je pestrý, máte se na co těšit :-).

O Kantatenchor Bern

Kantatenchor je smíšený pěvecký sbor založený v roce 1986, k jehož členům patří na 60 zpěváků a zpěvaček. Sbor uvádí zajímavá a náročná díla duchovní hudby od baroka až po romantismus, speciální pozornost věnuje kantátám a velký sborový dílům Johanna Sebastiana Bacha. 

V jeho repertoáru je dále zastoupena tvorba mistrů jako G. F. Händel, G. P. Telemann, J. Haydn, W. A. Mozart, F. Schubert a další. 

Kantatenchor vystupuje několikrát do roka na koncertech či při bohoslužbách v kostele sv. Ducha v Bernu a v kostelích v okolí města Thun. 

Nezvyklá projektová příprava členů

Za pozornost stojí fakt, že tento sbor pracuje projektovým způsobem, tedy každý člen sboru si sám vybere, která díla od jakých autorů si přeje nastudovat. Aby celý sbor mohl takto dobře fungovat, nutností je dobrá hlasová a hudební průprava a individuální domácí příprava každého z členů, protože sbor zkouší spíše sporadicky oproti pravidelným setkání tradičních hudebních těles.

Sbor vystupuje spolu se sólisty a sólistkami ze Švýcarska a z Evropy a je hrdý na to, že někteří z nich se zařadili mezi jeho kmenové sólisty. 

Jeho nejdůležitějším instrumentálním partnerem je pak orchestr Bach-Collegium Bern (zal. 1998).


www.kantatenchor-bern.ch

www.kantatenchor-bern.ch