Vánoční koncert 2021

25.12.2021

Smíšený pěvecký sbor
COLLEGIUM VOCALE OLOMOUC
pořádá vánoční koncert

DARUJ NÁM POKOJ

25. 12. 2021 v 17:00 hod

CHRÁM SV. MOŘICE
V OLOMOUCI


Program:
Jakub Jan Ryba: Missa Pastorlis in B dur

České a moravské vánoční koledy

Spoluúčinkují:

Michaela Černá - soprán

Petra Zindler - alt
Jakub Rousek - tenor
Jan Vaculík - bas

Členové orchestrů Moravského divadla
a Moravské filharmonie Olomouc
Členové komorního orchestru Iši Krejčího
Děti Collegia Vocale

Milena Jedličková - varhany

Růžena Saligerová - dirigent