Poslední koncert pod záštitou olomouckého primátora

18.06.2018

Poslední vystoupení velkého sboru Collegium vocale v olomouckém kostele sv. Mořice v této sezóně zahájili Mgr. František Hanáček, svatomořický farář  a RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora města Olomouce. 

Během večera zazpíval komorní i velký sbor Collegia vocale pod taktovkou sbormistryně Růženy Saligerové a za doprovodu varhaníka Karla Martínka. Ten ze svého domovského kůru doplnil pěvecký program také svým vlastním varhanním vstupem. O příjemnou atmosféru celého večera se zasloužili            i úžasní diváci, kterým moc děkujeme.