Mezinárodní výměna sborů - německé turné

29.05.2018

K našim letošním největším akcím patří bezesporu mezinárodní výměna sborů mezi městy Olomouc a Bremen. 

Stojí za ní společnost pro německo-českou spolupráci v Evropě Porta Bohemica, která prostřednictvím Česko-německého fondu budoucnosti zajistila finanční podporu této kulturní události a vlastními silami pomohla s organizací.

První část výměny proběhla začátkem května výpravou českých zpěváků do Německa. Oba sbory (Collegium vocale a Bremer Kantorei St. Stephani) uspořádaly koncerty v Brémách a ve Verdenu. Pod vedením sbormistryně Růženy Saligerové a za doprovodu varhaníka chrámu sv. Mořice v Olomouci Karla Martínka, zazněla např. Korunovační mše od L. Cherubiniho, korunovační hymna Zadok The Priest od G. F. Händela nebo část ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta.

Komorní sekce Collegium vocale zazpívala skladby P. Staňka (Missa Lyrica), Z. Lukáše (Reqiiem), K. Langeho (Esto Les Digo), J. Galluse (Musica) a posluchači velmi oblíbené spirituály. Závěr programu patřil společnému vystoupení českých i německých zpěváků a zpěvaček pod střídavým vedením Růženy Saligerové a Tima Günthera, sbormistra zpěváků z Brém.

Jeden z večerů koncertního turné patřil Karlu Martínkovi, olomouckému rodákovi, varhannímu improvizátorovi a varhaníkovi chrámu sv. Mořice v Olomouci. Martínek na svém varhanním koncertu předvedl kromě Sinfonietty od L. Janáčka, bachovy Toccata und Fuge in D-moll, také Vierneho Pieces De Fantaisie a všechny fascinoval vlastní varhanní improvizací.

Další část výměny sborů proběhne v Olomouckém kraji na koncertech 30. 9 a 1. 10. 2018.

Odkazy:

www.bremer-kantorei-stephani.de

www.karelmartinek.cz

www.portabohemica.de

www.fondbudoucnosti.cz


Bremer Kantorei St. Stephani je jedním z předních pěveckých sborů                v hanzovním městě a celé oblasti. S více než 125letou historií je jedním z nejstarších sborů a vyvinul se jako moderní koncertní sbor se sofistikovaným profilem. Umělecký ředitel: Tim Günther