Vánoční koncert 2022

25.12.2022
Smíšený pěvecký sbor

COLLEGIUM VOCALE OLOMOUC
pořádá vánoční koncert

VÍTEJ JEZULÁTKO

25. 12. 2022 v 17:00 hod

CHRÁM SV. MICHALA
V OLOMOUCI

Program:
České a moravské vánoční koledy

Jan Křtitel Vaňhal: Missa Pastoralis in G (Weinmann XIX:G4)
obnovená premiéra po 240 letech

Spoluúčinkují:

Michaela Dvořáková - soprán

Petra Zindler - alt
Jakub Rousek - tenor
Jan Vaculík - bas

Členové orchestrů Moravského divadla
a Moravské filharmonie Olomouc
Členové komorního orchestru Iši Krejčího
Děti Collegia Vocale

Milada Jedličková - varhany

Růžena Saligerová - dirigent


Uvedeno ve spolupráci
s Johann Baptist Wanhal Association (wanhal.org)