Aktuálně
... se připravujeme na vánoční koncerty.

Srdečně vás zveme na náš vánoční koncert. Svou slavnostní atmosférou a vysokou návštěvností patří již mnoho let k tradicím olomouckých vánoc. Těšíme se na vás a přejeme požehnané svátky.

V Dubu n. Moravou jsme zpívali pro dětské pacienty hemato-onkologického odd. FNOL.. Zřejmě úplně všichni jsme prožívali silné okamžiky při krásných slovech sestřiček, paní doktorky, pana faráře i nemocničního kaplana. Děkujeme, že jsme mohli být při tom a sdílet s vámi vaše vzpomínky a myšlenky...

Tradiční vánoční koncert Collegium vocale je každoročně oblíbeným cílem mnoha Olomoučáků v předvečer prvního svátku vánočního. Letos opět navazujeme na naši tradici a těšíme se na vás při společném setkání.

Přijměte, prosím, pozvání na naše prosincové vystoupení na koncertu v Dubu n. Moravou, který organizují zdravotní sestry z hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc pod záštitou Nadace Šance.

Milí přátelé, máme pro vás opět po roce připravený program pro pár společných večerů laděných na melodii blížících se vánoc.